Den høye, merkelige bergknatten hadde navn etter borgen som kong Sverre bygde på toppen. Lokalt ble berget kalt «Svarsberget», med en uttale som gjorde forbindelsen med gammel sagatid enda tydeligere.

Selv kalte kong Sverre sin borg Sion, et navn han hadde tatt etter Davids borg i Jerusalem. Sverre hadde lignende ambisjoner som byggherre, og med stein på stein reiste det seg tidlig i 1180-årene et imponerende byggverk på toppen av berget.

Her finner du flere bilder og fortellinger fra Trondheim før og nå

Den ruvende kongeborgen var for lengst historie, da tanken om et bygningsmuseum for Trøndelag ble lansert i 1909. Bak ideen sto stiftsarkivar Kristian Koren, som snart sto i spissen for et selskap for innkjøp av gamle bygninger i landsdelen. Han hadde sett seg ut et passende sted for plassering av disse bygningene, området rundt Svalsberget, ikke minst på grunn av den stolte bygningshistorien på dette stedet.

Selskapet ble i 1913 omdannet til Bygningsmuseet for Trondhjem og Trøndelag. Koren var fortsatt en drivkraft i arbeidet, men hadde tiltrådt som riksarkivar i Kristiania, og ledelsen av det nye museet ble overlatt til Ingvar Klingenberg som styreformann og Wilhelm Lund som samlingsforvalter. Allerede var flere bygninger anskaffet, blant dem Aspaasgården på Røros, Hans Nissen-gården i Olav Tryggvasons gate og gamle Lo kirke fra Åsen.

I 1914 kjøpte bygningsmuseet eiendommen Svalsbergsplass på vestsiden av borgen og kunne begynne planleggingen av flytting og gjenreisning av de første husene på denne tomten. Sommeren 1917 ble Aspaasgården på Flanderborg, ved Øvre bru på Røros revet, og ble i august dette året satt opp som den første bygningen. Flyttingen av Aspaasgården ble betraktet som en redningsaksjon for en nokså forsømt gård.

Etter oppsetting og istandsetting i Trondheim, manglet det etter hvert ikke på forsøk på å få gården tilbakeført til Røros. Men den ble stående på Sverresborg, der den etter hvert ble supplert med Tronshartgården og et hus fra Tørresgården til et samlet Røros-tun.

I tillegg til Svalsbergplassen fikk bygningsmuseet i 1932 kjøpt eiendommen Søndre Sverresborgsplass lenger nede langs veien og kunne starte oppbyggingen av en byavdeling. Andre tomter i området ble gitt av Trondheim kommune, slik at museet etter hvert disponerte et betydelig areal til ulike gårdsanlegg. Navnet på museet ble etter 1930 endret til Folkemuseet for Trondheim og Trøndelag, senere Trøndelag Folkemuseum, mens dagens offisielle navn er Sverresborg Trøndelag folkemuseum.