foto
Foto: Illustrasjon: Britt Eirin Johansen

Sommeren med sau