foto
Alle lederne som har ført an i protestene er blitt siktet for en lang rekke lovovertredelser. Foto: Claus Blok Thomsen

De unge står opp mot kongen