Hun insisterer på at verden er liten, og at det som skjer andre steder, også angår oss. Nå skal Marte Heian-Engdal ta kjøkkenveien inn i de konfliktområdene hun kjenner så godt, for å skrive om mat.