Statens vegvesen håper på bedre trafikkflyt når nye Osloveien åpner for trafikk.