Etter at serien «Demenskoret» gikk på TV, har demenskor fått mye oppmerksomhet. Over hele landet vil flere danne slike kor, men i Trondheim har de holdt på flere år.