President med høy temp

Russepresidenten ble sengeliggende etter en fuktig russedåp med både pave og prest.