foto
Foto:

Å påstå at «det aldri har vært samer her» blir vanskeligere