Foto:

Å påstå at «det aldri har vært samer her» blir vanskeligere

Godt over 20 000 navn finnes i den digitale oversikten over sørsamiske slekter som Arvid Jåma har laget.