foto
Noen år før grandtante Haldis døde i 1999 ga hun meg et mahogniskrin med gjenstander fra 2. verdenskrig. I skrinet lå en vannskadet dagbok, en knust Rolex, en krigsmedalje... Foto: John Sund

Enken etter grandonkel Arne