Den gamle trebrua over Nidelva ved Elgeseter ble bygd som jernbanebru på Størenbanen og sto ferdig høsten 1863. I november dette året kjørte det første anleggstoget over brua, «Kongsgaardsbroen» som den da ble kalt, med vogner lastet med grus til den videre toglinjen ut fra byen. Brua var 227,5 m lang og hadde en høyde på 16,6 m over elva. Den var en ren trekonstruksjon, med 18 spenn som målte fra 4,7 til 22 m.

I januar 1864 startet prøvedrift av hele banestrekningen Trondheim-Støren, mens den ordinære rutetrafikken på Størenbanen kom i gang 5. august 1864. Ved starten disponerte Størenbanen tre lokomotiver, blant dem «Thrønderen», som var det første lokomotivet bygd i Norge, levert av Fabriken ved Nidelven i Trondheim.

I de neste 20 årene gikk det tog hver vei flere ganger om dagen over brua, før det ble slutt på jernbanetrafikken her allerede i 1884. Strekningen Sluppen-Elgeseter-Kalvskinnet ble da erstattet av en ny jernbanelinje fra Selsbakk og vest for Nidelva frem mot Nidareid og videre til det nye stasjonsområdet på Brattøra. Elgeseter bru ble ombygd til veibru og åpnet for vogntrafikk i 1886. Med to smale kjørebaner samt fotgjengere i tillegg, kunne det ofte være trangt om plassen på brua, selv om de spaserende på bildet fra 1912 ser ut til å ha den for seg selv. Året etter skulle imidlertid enda flere dele på plassen. Etter ombygging og forsterkning ble det lagt ned dobbelt trikkespor på en ny linje Jernbanen-Elgeseter, og fra i 1913 ble det hver dag fraktet 4000 passasjerer med sporveiens vogner over brua.

I 1909 hadde de første bilene begynt å rulle i byens gater, blant dem en rutebil, som fra mai dette året ble satt i trafikk mellom Brattøra og bygrensen i sør, mellom Valene og Tempe. Over Elgeseter bru passerte Temperuten én gang i timen, og i de neste årene tok stadig flere biler brua i bruk. I 1920- og 30-årene var det til tider en strøm av biler og trikker på vei over elva, og forholdene begynte etter hvert å bli uholdbare for en rasjonell avvikling av trafikken.

Planene for ei ny og moderne bru, i en rett linje fra Prinsens gate, ble lagt frem i 1929, men ennå tok det mange år før den ble realisert. Ikke før i 1945 ble det utlyst en arkitektkonkurranse om den nye Elgeseter bru. Blant 27 innkomne forslag ble et utkast av arkitektene Gudolf Blakstad og Herman Munthe-Kaas og dr.ing. Andreas Aas-Jakobsen i 1946 valgt ut. Anleggsarbeidet startet høsten 1949, og brua ble innviet 24. november 1951. Den gamle Elgeseter bru ble revet umiddelbart før, etter å ha stått ved siden av den nye brukonstruksjonen under arbeidets gang.

Her finner du mange flere bilder og fortellinger om Trondheim før og nå.