foto
– Da vi var unge, pleide folk å komme til skotthyllbanen i dress Foto: VEGARD EGGEN

- Vi spælle itj, vi hive!