Roar Troset Larsen på benken  Ukeadressa Foto: Åge Winge

Slekters gang

Det er ingen igjen nå, sier han, alle i familien er borte. Men han husker godt hva faren sa om det å ha en grav å gå til.