Foto: Mariann Dybdahl

En havets mann

Hvordan jeg har havnet her? Det kan bli en veldig lang historie.