foto

Et bilde som illustrerer vår egen samtid

«Fotografiet har ikke mer sannhet i seg enn et hvilket som helst annet bilde.»