Innimellom slår vi av en prat med noen som sitter på en benk. Og utenfor Estenstadhytta satt Terje Pedersen, en pensjonert laboratorieingeniør som sjekker snøforholdene etter å ha handlet ski på Fretex. Foto: Åge Winge

Mens vi venter på Gyda

Det er heldigvis nok å irritere seg over for å kunne ha et godt liv, humrer Terje Pedersen.