Gården er en av arkitekt Karl Norums mange bygninger i Trondheim, tegnet helt på begynnelsen av 1900-tallet for overrettssakfører Johan Nicolay Bruun. Bruken av grovhugget granitt i fasaden er lett gjenkjennelig fra andre av Norums prosjekter i byen, som Posthuset og Tollboden, som ble bygd noen år senere.

LIKTE DU DETTE? Les alle våre saker fra serien «Før og nå».

Gården sto ferdig i 1902 og var tilpasset den moderne tid med store speilglassruter i fasaden. Her var det, uvanlig nok, utstillingsvinduer både i 1. og 2. etasje, og det tok ikke lang tid før gårdeier Bruun hadde leid ut de nye, flotte butikklokalene. På den ene siden av hovedinngangen innrettet kjøpmann Sigurd Dahl sin «lærred- og hvidevareforretning», mens kjøpmann Sven Aase tok i bruk lokalet på den andre siden til «klædehandel». Kunder som i stedet for manufaktur foretrakk spesialsydde klær, kunne gå opp trappen til skredder Martin Sæther, som hadde flyttet hit fra nr. 13 i samme gate. På toppen innredet en av byens mest kjente fotografer, Erik Olsen, nytt atelier.

Den nye gården erstattet kjøpmann Julius Tharums gård, bygd i tradisjonell stil etter bybrannen i 1841. Mens Tharumgården forsvant,ble nabogårdene liggende som før, med Magda Rønnings broderiforretning og Haaves salmakerforretning på den ene siden, Alfred Kindts manufaktur på den andre. I nr. 21 fortsatte det med tekstiler også etter Tharums tid, først med Sigurd Dahl, etterfulgt av Sigurd Kvenild og med Harald Hirsch’ moteforretning på motsatt side av porten.

Her, til høyre for inngangen, flyttet Kioskenes Ekspedition A/S inn i 1921. Innehaveren, Johs. Mæhle, hadde kjøpt hele gården, i tillegg til at han eide alle aviskioskene i byen. Mæhle hadde overtatt Kioskenes Ekspedition i 1916, etter Albert Emil Koch som hadde grunnlagt firmaet i 1893. Koch bygde ut et helt nett av aviskiosker rundt om i byen i årene som fulgte, i tillegg til en hovedbutikk i «Bikuben» på Torvet, senere i Munkegaten 46. Det var denne butikken Mæle flyttet til Olav Tryggvasons gate 21, samtidig som han fortsatt drev aviskioskene.

Kioskenes Ekspedition-butikken var først og fremst en papir- og kortevareforretning. Men med årene ble vareutvalget utvidet, særlig fra 1945 da Gunnar Falster overtok som eier. Utover i 50-årene var damehatter, julepynt, undulater og papegøyer blant spesialitetene. Fra høsten 1954 utgjorde butikken den eneste virksomheten i firmaet, ettersom Narvesen Kioskkompani overtok konsesjonen på drift av aviskiosker i byen - mot å erstatte alle de gamle og dårlige kioskene med nye innen ett år.

Kioskenes Ekspedition fortsatte fra 1964 som skobutikken Christian Falster A/S.

Følg Adresseavisen på FacebookInstagram og Twitter.