I 1897 var det ikke fiender man speidet etter her

foto