Emil Raaen er glad for at han har et stort nettverk, men føler seg fri fra bindinger. – Det er hardt nok å være ordfører, om du ikke i tillegg skulle vært i klemma til noen, sier han.