En riktig god første jul i fredstid ble ønsket med en elg i solnedgang

foto