foto
Illustrasjon: Britt Eirin Johansen/Shutterstock Foto: Illustrasjon:

«Jeg tror at naboen har snoket i pasientjournalen min. Har hun lov til dette?»