Foto: Norsk Arbeiderblad

Ser du hva det ligner på?

«Det er som om han har prøvd å få frem Båten, uten noe overflødig.»