Naturmangfoldet svinner hen. Trondheim kommune har satt seg som mål å stoppe denne utviklingen. Å ikke bygge på nytt land, er det viktigste grepet i den framtidige utviklingen av byen.