Uke Adressa Kjøkkenveien Kylling Espelette Foto: Lars Lian

Denne pepperen er en feiring verdt

Men i år blir den nok kortreist for vår del.