Disse sporene forteller om noe ensomt, nesten dystert