foto
Trygve Børve underviser på engelsk, mens tolken Bohdan oversetter. Foto: Privat

En hel generasjon kan få senskader: – Flyalarmer, eksplosjoner, tap og flukt

Psykologen Trygve Børve lærer opp foreldre og fagpersoner til å hjelpe utsatte barn i Ukraina. Slik håper han å hindre at en hel generasjon blir langvarig skadet psykisk av krigen.