Det er på tide å mene noe om det enorme trestativet som steg opp av branntomta. Men først skal vi snakke litt om det merkelige som skjedde med byggingen i Midtbyen etter krigen.