Satay, Kjøkkenveien, Ukeadressa Foto: Lars Lian

Fingrene av fatet!

Skolene slutter, samtidig løses det opp i flere koronatiltak. Fangene slippes fri, det er sommer.