For 120 år siden fikk man en «koselig jernseng» her

foto