foto

Mannen som elsket lyset

Han overlevde en bråkete oppvekst. Først etter 16 bøker vil Tore Renberg fortelle hva som hendte med storebroren.