Hun skulle dokumentere ett år i farens liv. Men så døde han.