De solide moloene var en del av havneplanen fra 1912 og ble bygd like etter. Mens det den gang var mye industri i området, fikk Skansen etter hvert mer preg av fritidsaktivitet og rekreasjon.

Sommeren 1930 ble en del av den store Trøndelagsutstillingen lagt hit, med bru over fra messeområdet på Nidarø og med store utstillingshaller mot sjøen. Ytterst lå Fiskerihallen med sitt karakteristiske tårn, dessuten den store Maskinhallen, begge med utstillinger av moderne utstyr innen fiskeri og ulike næringer. Like ved var det bygd en paviljong med fiskerestaurant til utstillingen. Etter Trøndelagsutstillingen ble bygningene stående, mens alt ble revet og ryddet vekk på Nidarø.

Hallene på Skansen ble brukt videre til utstillinger, fester og dansekvelder, boksestevner og andre arrangementer, i tillegg til at seilforeningen, roklubben, kajakklubben, motorbåtforeningen og svømmeklubben fikk tilhold her. Restaurantbygningen ble fra 1931 brukt til sommerrestaurant og benyttet til servering, dans og underholdning til opp mot nyere tid. Etter å ha stått ubrukt noen år, er den i dag rehabilitert og overtatt av Steinerskolen.

På det gamle bildet ligger det meste av utstillingsbygningene utenfor venstre billedkant, men det ytterste av Fiskerihallen med tårnet er synlig. Utenfor lå Skansenbroen, landgangsbrua over til den vestre moloen. Sommeren 1931 ble det satt opp to badehus ute på moloen, ett for kvinner og ett for menn, og året etter kom et høyt stupetårn på Skansen. Under krigen forfalt bygningene, og bare restaurantpaviljongen ble bevart intakt, som en del av Skansenparken, der områdets gamle militære funksjon er tydelig markert.

I 1955 fikk den nye Fosenferja sitt anløp innerst i havnebassenget, og etter at den var avviklet i 1978, ble det igjen lagt til rette for småbåter på Skansen, med flytebrygger, etter hvert også en innsnevring av innløpet.