Trondheim 7. juni 2021 Oppdalstunet, Folkemusset på Sverresborg. Foto: Morten Antonsen

Hva ble den lange trestangen brukt til?