20 år etter preger gården på en like staselig måte bybildet med sin flotte fasadedekor og den imponerende kuppelen, omgitt av tårn og balustre. Øverst på hjørnet står bokstavene «JM» i relieff, som et minne om firmaet som ga sitt navn til gården og holdt til her i mange år - Jacob Matheson.

TEMA: Før og nå

Firmaet ble etablert i 1852 av den 25 år gamle Jacob Matheson og hans to år yngre bor (Johan) Christian, i den daværende tregården på dette stedet, den gang gata ennå het Strandgaden. Brødrene Matheson, som var av skotsk avstamning, kom fra en kjøpmannsfamilie på

Bakklandet og bygde raskt forretningen opp til å bli en av byens ledende innen manufaktur, dame- og herreekvipering. I 1896 ble driften overtatt av en tredje bror, Waldemar Matheson (1844-1912), som raskt startet arbeidet med å reise en ny bygning.

En av byens mest kjente arkitekter, Karl Norum, som blant annet hadde tegnet Britannia Hotel, ble engasjert til å tegne den nye gården, som sto ferdig som et stort og fornemt varehus i 1898, året etter Jacob Mathesons død. Innenfor hovedinngangen på hjørnet var butikklokalet åpent helt opp til den utsmykkede undersiden av kuppelen, og det var gallerier gjennom alle etasjene.

Jacob Matheson ble lenge drevet videre som familiefirma, inntil det ble omgjort til aksjeselskap i 1936 med Einar Wisth som disponent. Wisth hadde kommet inn som 14-åring i firmaet i 1898. Under krigen ble forretningen stengt av myndighetene, men ble etter frigjøringen forsøkt åpnet igjen, før firmaet måtte melde oppbud høsten 1946. I 1952 ble ny drift gjenopptatt under navnet Jacob Matheson Eftf. A/S i et mindre lokale i gården, før en endelig avvikling fant sted tidlig på 1960-tallet.

På slutten av 1950-tallet var det andre firmaer som dominerte i Mathesongården, blant dem forsikringsselskapet Alliance, som var eier av gården. Ved en ombygging ble det satt inn etasjeskiller i det opprinnelige åpne butikklokalet. Siden 1953 hadde også Mox-Næss bokhandel tilhold her, etablert av de unge idrettskameratene i Freidig, Thor Moxnes (fotball) og Lars Næss (lengde, sprint). Bokhandelen ble snart den største og mest kjente virksomheten i Mathesongården og sto som eier av gården fra 1964.

Bokhandelen knyttet seg på 1980-tallet seg til Libris-kjeden og ble sist på 1990-tallet overtatt av Norli bokhandel, før de gamle butikklokalene noen år inn på 2000-tallet ble omgjort til kafé i 1. etasje og brudesalong, som på mange måter tok opp tråden fra Jacob Mathesons tid, i 2. etasje.

Følg Adresseavisen på FacebookInstagram og Twitter.