- Hjelperne mine snakker ikke sammen

Det fins en koordinerende enhet, svarer ombudet.