foto

«Kan jeg hente mannen min hjem fra sykehjemmet?»