foto
Randi Stene vokste opp som enebarn og odelsjente på en gård på Byneset. Første august starter hun i jobben som operasjef ved Den Norske Opera og Ballett i Bjørvika. Foto: Kristin Svorte

Det er Randi som er praktikeren hjemme