Storhall på Sluppen kan være ferdig til EM

Nei til Nidarø:-Sluppen er perfekt for ny storhall, og den kan stå ferdig til håndball-EM, mener adm.dir. Ole Petter Bjørseth i R. Kjeldsberg.  Foto: Jens Søraa

Saken oppdateres.

Det var ikke uten grunn at Stockholm plasserte byens storstue, Friends Arena, på Solna ved inngangen til sentrum framfor midt i byen. La oss gjøre det samme! Om politikerne bestemmer seg nå, kan Trondheim ha en ny storhall på Sluppen klar før håndball-EM.

LES OGSÅ: Heller ny storhall øst for byen

LES OGSÅ: Den nye storhallen bør bygges i Granåsen

LES OGSÅ: La oss gjøre noe vi kan være stolte av på Nidarø, igjen

LES OGSÅ: Uhyrlige dimensjoner

Motstanden mot utbygging av en giganthall på Øya vokser i styrke. Argumentene står i kø som trafikken til Nidarøhallen. Snart er det bare Arbeiderpartiet og Håndballforbundet som støtter planene om en ny storhall på Øya.Men å presse gjennom en så kontroversiell avgjørelse er helt unødvendig, så lenge det foreligger andre og bedre alternativ. Sluppen kan bli for Trondheims-regionen, det Solna med Friends Arena er for Stockholm. En felles og tilgjengelig storstue med enkel tilgang for hele byen, uavhengig av transportmiddel. For alle veier fører ikke lenger til Rom. Byggingen av Sluppen bru starter våren 2018, Byåsentunellen følger etter i 2021, og all trafikk nordfra kan gå direkte til Sluppen uten at verken sentrum eller Elgeseter gate belastes. Med det nye veinettet på plass, vil de fleste innfartsårer i Trondheim føre til Sluppen. Mulighet for innfartsparkering for regionale busser gjør Sluppen viktig for den fremtidige satsingen på effektiv kollektiv- og trafikkavvikling med superbusser gjennom Elgeseter gate og videre inn til sentrum. Det er også bakgrunnen for kommunens forslag om å gjøre Sluppen til et knutepunktet i Trondheims nye kollektivsystem.Beliggenheten for en ny, stor flerbrukshall er dermed ideell. I tillegg til mulighetene for å kunne avholde folkerike arrangement med minimal belastning på normal trafikkavvikling, er det store arealer tilgjengelig. Dette gir enorme muligheter for utvikling. Med tilliggende friområder og umiddelbar nærhet til NTNU vil Sluppen med et kollektivknutepunktet på plass vil området være ideelt for utvikling av både byens storhall og annen nødvendig bymessig vekst.

Trondheim vokser raskt. Fra vår side ser vi at byens politikere er i ferd med å bli langt mer strategiske og langsiktige i sin planlegging. Dette skyldes de forpliktelsene som påligger kommunene knyttet til reduksjon av CO₂-utslipp. Bymiljøavtalen tilsier at Trondheim kommune må legge hovedveier, kollektivmuligheter og knutepunkt til grunn for all byplanlegging framover. Å plassere en ny storhall i den bydelen som har minst forutsetninger for å håndtere trafikk og store folkemengder vil være stikk i strid med dette, noe Statens vegvesen allerede har påpekt med all tydelighet.At noen politikere fortsatt ønsker en storhall på Øya fremstår stadig mer besynderlig. Frykten for ikke å rekke håndball-EM i 2020, er snart det eneste argumentet Nidarø-tilhengerne sitter igjen med. La det derfor være klart: Dersom Trondheim kommune vedtar å bygge en ny storhall på Sluppen i august, vil det være fullt mulig å ha hele anlegget ferdig til håndball-EM. En storhall for idrett, messer, konserter og studentarrangement på Sluppen vil ikke bare avlaste trafikknettet, men forsterke mulighetene for å realisere andre planer om oppgradering og videre byutvikling av Elgeseter gate og flotte områder på Øya. Til det beste for alle.


På forsiden nå