Adresseavisen mener

Samejubileet er en viktig påminnelse

Den samiske jubileumsuken i Trondheim har bidratt til at langt flere er blitt oppmerksomme på samenes historie og situasjon.  Foto: Morten Antonsen

Saken oppdateres.

I en uke har samenes jubileum, «Tråante 2017», satt et tydelig preg på Trondheim. Med kultur, opplevelser og viktige debatter og foredrag, har samenes historie og situasjon blitt synliggjort. Jubileumsuken har ikke minst bidratt til at mange som fra før visste lite eller ingenting om sørsamisk tilstedeværelse i Trøndelag, har fått ny kunnskap.

Les også kommentaren "Oppvåkning i en gamme på Fosen"

At statsminister Erna Solberg, under åpningen av arrangementet, tydelig sa at fornorskingspolitikken er en svart del av landets historie, bidro også til at jubileet fikk stor oppmerksomhet i riksmedier.

I 1917 møttes representanter for samene for første gang til landsmøte. Siden da er det gjort formidable fremskritt når det gjelder rettigheter og anerkjennelse, men det er et tankekors at de to viktigste sakene for bevaring av den samiske kulturen, reindriftsnæring og språk, på mange måter er mer utsatt i dag enn for hundre år siden. Det har sammenheng med den brutale fornorskingen som pågikk helt frem til vår tid. I dag er det langt færre som snakker og forstår de ulike samiske språkene, og i praksis er det bare nordsamisk som er noenlunde levedyktig.

LES OGSÅ LEDEREN: Sørsamisk språk og næring fortsatt truet

Muligheten til å opprettholde den tradisjonelle beitenæringen med rein er også blitt sterkt svekket som følge av vindkraft, gruvedrift, kraftutbygging, turisme og landbruk. Samene har et stadig mindre areal tilgjengelig for beite, og det er en utvikling som ser ut til å fortsette, selv om departementets nei til Kalvvatnan vindkraftverk var et positivt unntak.

LES OGSÅ: - Legg vindkraften nærmere bebyggelsen

Hvis statsministerens innrømmelse av sviket mot samene skal ha noen betydning, er det nødvendig med tydeligere virkemidler og mot til å sette samiske interesser foran andre næringer som vil båndlegge naturressursene. En kultur som bæres oppe av et urfolk som er i kraftig mindretall og fordelt på fire stater, har mange odds imot seg.

For at samekulturen ikke skal ende opp som museal folklore som kan tas frem ved festlige anledninger, trengs mer enn en festuke hvert jubelår. Men festuken har vist seg å være en god påminnelse og kanskje starten på en ny giv.

Les alt om Tråante 2017 her


Den samiske jubileumsuken i Trondheim har bidratt til at langt flere er blitt oppmerksomme på samenes historie og situasjon. 
        
            (Foto: Morten Antonsen)

Den samiske jubileumsuken i Trondheim har bidratt til at langt flere er blitt oppmerksomme på samenes historie og situasjon.  Foto: Morten Antonsen

På forsiden nå