Adresseavisen mener

Faktasjekk vil gi en bedre debatt

Dagbladet, VG og NRK samarbeider om å sjekke fakta i norsk debatt og avdekke falske nyheter. Faktisk.no er navnet på samarbeidet, som er unikt i norsk mediehistorie.

Går sammen: Tre av landets viktigste mediehus står bak samarbeidsprosjektet Faktisk.no. F. v. kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen, VGs sjefredaktør Gard Steiro og Dagbladets sjefredaktør John Arne Markussen. 

Saken oppdateres.

Tre av landets fremste mediehus som ellers konkurrerer med hverandre, går sammen for å bidra til det de kaller et mer faktabasert og rausere ordskifte. Dette er selvfølgelig en god nyhet.

Så snart prosjektet ble lansert, kom det kritikk av ulikt slag. Noen mente Faktisk.no er en fallitterklæring, siden det viser at pressen ikke stoler på sine egne faktafremstillinger. Andre hevdet samarbeidet vil bli et sannhetsministerium, at de vil hevde å sitte med fasit.

LES SJEFREDAKTØRENS KOMMENTAR: Sterke medier trengs for å bringe frem det noen vil holde skjult.

Vi forstår at noen oppfatter prosjektet som underlig og kanskje overflødig, siden en av pressens aller viktigste oppgaver er å sjekke fakta i alle saker de skriver om. Det skal hvert enkelt mediehus selvfølgelig fortsette med. Faktisk.no har en bredere målsetning. De skal i tillegg bidra til at den offentlige debatten i større grad baserer seg på korrekte fakta. De skal ikke bare passe på at mediene gir korrekt informasjon, men også følge med på sosiale medier og i politisk debatt og se om politikere og andre bruker korrekte opplysninger når de argumenterer for sine synspunkter.

LES KOMMENTAREN: Vi må bli enige om hva uttrykket "falske nyheter" betyr.

Faktisk.no må selvfølgelig opptre nøytralt og sjekke påstander fra alle kanter av det politiske spektret. De må også ta i betraktning at det ofte ikke finnes noen fasit. På mange områder finnes det forskning og fakta som peker i ulike retninger og som derfor kan gi grunnlag for ulike holdninger.

LES LEDEREN: Godt grunnlag for å sikre kritiske medier.

Målsetningen er det uansett vanskelig å forstå at noen kan være uenig i: En mer faktabasert debatt og et rausere ordskifte ønsker vel alle, uansett politisk ståsted og uansett hvor stor tillitt man har til mediene.

I en tid da pressen får mye kritikk og tilliten til mediene er lavere enn vi skulle ønske, må pressen selv vise større ydmykhet. Vi gjør dessverre feil. Enkelte saker er vinklet på en måte som gir et skjevt bilde av fakta. Faktisk.no kan bidra til at mediene blir enda mer opptatt av å unngå feil og gi mest mulig korrekt informasjon. Det vil være en fordel for alle.

På forsiden nå