Adresseavisen mener:

Frøya-tabben: Et vanlig problem for tettstedene

Den nye brannstasjonen på Siholmen på Frøya står snart ferdig. Kommunepolitikerne innrømmer at bygningen er en tabbe. 

Saken oppdateres.

Kommunestyret på Frøya har gjort en tabbe. Brannstasjonen på Siholmen viser hva som skjer når utviklingen av mindre tettsteder ikke blir tatt på alvor.

Rundt tusen frøyværinger har skrevet under på kampanjen «Stopp vandalismen på Siholmen». De protesterer mot den nye brannstasjonen som er i ferd med å reise seg på det gamle handelsstedet.

Bygningen fortoner seg som en gigantisk skoeske. Ikke bare bryter den kraftig med arkitekturen i omgivelsene, den dominerer fullstendig. Det er høyst forståelig at folk på Frøya reagerer med sinne og krever at den blir flyttet.

Fadesen er så alvorlig at kommunestyret må ta kravet i underskriftskampanjen på alvor og vurdere om det er praktisk og økonomisk mulig å flytte brannstasjonen til industriområdet Melkstaden på Sistranda. Bygningen er formet som en lagerhall og kan bare plasseres sammen med lager- og industrivirksomhet. Å pynte på den ved for eksempel å sette på saltak, vil være en elendig løsning. Da blir den en arkitektonisk bastard som i mange tiår fremover vil fortelle om kommunal uforstand.

Frøyapolitikerne som vedtok å legge brannstasjonen på Siholmen, har innrømmet at de har gjort en stor feil. Ordfører Berit Flåmo (Ap) har sagt at politikerne kun tenkte på plassering og mener det er flaut at ingen var opptatt av hvordan bygningen ville se ut. Kommunestyremedlemmer fra andre partier er enige med henne og innrømmer at de ikke har lest sakspapirene godt nok.

Dessverre er ikke Frøya-politikerne alene om å gjøre slike grove feil. Bevisstheten om utviklingen av mindre tettsteder har vært altfor lav i mange tiår. Adresseavisen fortalte nylig om Melhus sentrum, ett av mange tettsteder der bygninger er blitt strødd utover ledige tomter, tilsynelatende helt tilfeldig. Melhus legger nå en ny plan for sentrum og forsøker å rette opp fortidens synder.

Frøya og mange andre kommuner bør følge nøye med på det som skjer i Melhus. De må snarest mulig slutte med å gjøre den type tabber som har gjort mange bygdesentra til triste steder å oppholde seg. Tettsteder i mindre kommuner fortjener å bli planlagt med like stor omsorg som sentrum i større byer.

På forsiden nå