Adresseavisen mener

Høyskoleparken bør ikke forringes

I en voksende by er de grønne lungene enda viktigere enn før.

Grønn lunge: Høyskoleparken favner et stort område fra de gamle hovedbygningene på Gløshaugen til vestskråningen av parken, mot Lerkendal. 

Saken oppdateres.

Samlingen av NTNU er den viktigste byutviklingssaken i Trondheim fremover. Mange hensyn skal ivaretas og balanseres på fornuftig vis. NTNUs interesser og byens interesser er ikke nødvendigvis sammenfallende i ett og alt, men på ett punkt er det på tide å gi klarere rammer for videre diskusjon.

Høyskoleparken bør fortsatt være en grønn lunge for NTNU og byen når ny campus står ferdig. Formannskapet vedtok i januar at det forutsettes at grøntområdet i Høyskoleparken skal ivaretas. Det var et viktig og riktig vedtak. Dessverre står det i grell kontrast til idékonkurransen om hvordan NTNU kan samles, hvor de fleste forslagene forsyner seg av større eller mindre deler av Høyskoleparken.

Sammen med Marinen, deler av Nidarø og området rundt Kristiansten, er Høyskoleparken de grønne lungene nær sentrum i Trondheim. I en voksende by er disse områdene enda viktigere enn før. De brukes som gode parkområder i storbyer rundt om i verden. Til lek, spill, avslapping og rekreasjon.

I fjor gjennomførte 80 studenter ved fakultet for arkitektur og design den største undersøkelsen av byrom som er gjort i Trondheim. Bakklandstorget fikk mye oppmerksomhet fordi det ble kåret som beste byrom for mennesker i Trondheim. På andreplass kom vestskråningen i Høyskoleparken. Det var det eneste stedet i undersøkelsen hvor alle svarte at de ville la barn på seks år leke fritt.

Vestskråningen i Høyskoleparken ble i fjor kåret til et av de beste byrommene i Trondheim sentrum. 

 

Elgeseter park og Hesthagen, ytterpunktene i Høyskoleparken, kom også høyt opp i samme undersøkelse. Høyskoleparken er av de mest brukte og verdifulle friområdene i sentrum, i en del av byen som vokser og fortettes. En del av byen hvor det kan bygges høyere og mer kompakt enn mange andre sentrumsnære områder. Da blir friområdene desto viktigere som pusterom, både for alle som skal studere eller arbeide ved fremtidens NTNU og det voksende antall mennesker som skal bo i og ved området.

Derfor bør den videre diskusjon av hva som skal ligge hvor når NTNU skal samles, i langt større grad enn til nå, ha som premiss at Høyskoleparken ikke må forringes. Grønne lunger trengs sårt som friområder også for fremtidens Trondheim og NTNU.

På forsiden nå