Adresseavisen mener

Også syklister trenger gode parkeringsplasser

Mer sykkelparkering: Miljøpakken foreslår 1100 nye p-plasser for sykkel i Midtbyen, spredd over hele sentrum.  Foto: jens petter søraa

Saken oppdateres.

Sakte, men sikkert blir Trondheim en bedre sykkelby. Det er samsvar mellom politiske prioriteringer og pengebruk gjennom Miljøpakken. Selv om mye gjenstår før vi har et helhetlig og godt sykkelveinett, kommer det hvert år nye forbedringer. En plan for sykkelparkering er en viktig del av dette.

Mandag omtalte Adresseavisen planen som skal gi 1100 nye parkeringsplasser for sykkel frem til 2025. Forhåpentligvis vil politikerne akseptere hovedtrekkene i høringsutkastet som skal behandles i september.

Når det allerede er nesten ti tusen som daglig sykler til Midtbyen, er det absolutt på sin plass å sørge for bedre parkeringsmuligheter. Antallet som sykler, skal ikke øke mye før forholdene flere steder i sentrum kan bli kaotiske.

Attraktiv sykkelparkering regnes som et av de meste effektive tiltakene for å få flere til å sykle. Samtidig gir det et tydelig og synlig signal om at Trondheim ønsker å bli en god by å sykle i.

Hele 800 av parkeringsplassene kan, ifølge prosjektleder Mari Olden, ordnes uten at det er til ulempe for fotgjengere og andre trafikanter. Likevel er det liten tvil om at favorisering av sykkel kan gjøre det mindre enkelt å kjøre bil til Midtbyen. Planen inneholder da også forslag om å fjerne 30 parkeringsplasser for bil. At hver av disse plassene kan gi parkering for ti sykler, sier også mye om sykkelens fortrinn i byens sentrumsområder.

Syklister har ulike parkeringsbehov, og mange eier kostbare sykler som kan være ekstra utsatt for tyveri. Derfor må det i tillegg bygges flere innendørs parkeringshus med låsbar dør og kameraovervåking. Parkeringshotell, som egner seg for oppbevaring over lengre tid, er realisert i flere norske byer og bør også være aktuelt i Trondheim. Det er slike tiltak som må til for å endre transportvanene.

Fortsatt er mesteparten av gatearealet i byen forbeholdt privatbilene, og fortsatt velger mange å kjøre egen bil, selv når turen er godt innenfor sykkelavstand. Derfor er det bra at det nå brukes penger på å gjøre det enda mer attraktivt å sykle til Midtbyen. Ikke minst i lys av at politikerne har vedtatt at sykkelandelen skal dobles innen 2025. Det skjer ikke av seg selv.

Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå