Kronikk

Fuglesafari til værs

Interessen for fuglesafari øker. Det er grunn til å være kritisk til økt ferdsel i de viktigste fugleområdene i hekkesesongen.

Orkelsjøen: Her har mange arter til dels tilpasset seg trafikken og de mange hyttene, men noen unntak er det, bla. storlommen. Så kom nettstedet «Arts observasjoner» som viste hvor unikt dette området er og fugleinteresserte strømmet til. Det vil vel være sikkert at større ferdsel i hekkeområdene vil ha negativ virkning, skriver kronikkforfatteren.  Foto: Steinar Fugelsøy

Saken oppdateres.

«Turister til Oppdal fra hele verden». Under denne overskriften var det en artikkel i lokalavisa «Opp» den 13 juli. Jeg må nok si at jeg ble noe betenkt. Skal det bli enda mer ferdsel i de viktigste fugleområdene våre? Fuglesafari er noe nytt her, det er grunn til å være kritisk til økt ferdsel i hekkesesongen.

LES OGSÅ: Et sted må også naturen ha forkjørsrett

LES OGSÅ: Mener Ladestien ødelegger for fuglene

Med noen få unntak er fuglene i fjellet trekkfugler, de kommer hit for å hekke hver vår. Mange av disse artene har hatt tilbakegang i min tid, spesielt det siste tiåret. For eks. er begge rypeartene nå kommet på rødlista. Det er stor forskjell mellom hver art om hva som tåles av forstyrrelser. Noen arter skyr veldig lett reiret, for eks. lirypa.

Orkelsjøtraktene er som nevnt i artikkelen et unikt fugleområde, det samme gjelder stort sett også andre områder i sør-austfjellene i Oppdal. Her er det bilvei og lett tilgjengelige områder. Ved Orkelsjøen har mange arter gjennom lange tider til dels tilpasset seg trafikken på veiene og de mange hyttene, men noen unntak er det, bla. storlommen.

Så kom nettstedet «Artsobservasjoner» som synliggjorde for alle hvor unikt dette og andre fuglerike områder er. Godt tiltak, men det har en bakside. Fotografer og andre fugleinteresserte lot ikke vente på seg, men strømmet til. Hvordan dette har påvirket fuglebestandene finnes det ikke forskning på, men logisk sett må det vel være sikkert at større ferdsel i hekkeområdene vil ha negativ virkning.

LES OGSÅ KOMMENTAREN: Det er lov å bruke hodet, selv om man har hjelm på det

Det har vært flere eksempler på at folk vasser omkring, setter opp kamuflasje for å få de beste bildene o.s.v. For noen år siden traff jeg en ivrig fuglemann med et siland-egg i hendene. Han hadde funnet det forlatt på bakken borte i vierkjerret. Dette var trolig det første egget anda hadde lagt, reiret med dun blir til etter hvert som eggene legges. Forstanden er ikke bestandig proporsjonal med kamerautstyret! Det kan være lett å miste fatningen når iveren tar overhånd.

Som følge av «Artsobservasjoner», og safari i tillegg blir dette en særdeles god veiviser for de få faunakriminelle,- den rene gavepakken! Om de bare er noen, forhåpentligvis veldig få, kan de gjøre stor skade. Prisene på egg av attraktive arter er skyhøye, men nesten ingen blir tatt. En person med uærlige hensikter har nær sagt fritt spillerom.

Et strandsnipereir ble plyndret rett foran nesa på meg i Drivdalen for noen år tilbake. Det er mange berettigede mistanker om både plyndring og vandalisme opp gjennom årene. I Sverige og Europa ellers er det funnet samlinger med titusenvis av egg, som også er sporet til Norge. Dette er ofte folk med god råd. Helikopter har også vært benyttet. Denne gjengen vil vi ikke ha noe av, men de gjemmer seg selvfølgelig blant vanlige naturinteresserte.

En profilert biolog jeg kjenner godt var enig i mine betraktninger, men følte han satt i «glasshus» da han mange ganger har vært i utlandet og blitt guidet. Fuglekikking og guiding i trekkområder og overvintringsplasser i utlandet kan ikke sammenlignes med forstyrrelser i hekkeområdene våre der fuglene ikke bør forstyrres, spesielt i rugeperioden. Fuglekikking kan selvfølgelig foregå i betryggende rammer, for eks. fra tårn eller andre faste plasser. I fjellet ikke minst fra veiene. Eller fra en kamuflasje, (tiurleik) og ved utlagte åter. (kongeørn) Ferdselen i Orkelsjø-traktene er på smertegrensen (eller over?) fra før. Guiding på fjellet her mener jeg må skje med kikkert og teleskop fra veiene, eller fra andre faste plasser.

Sett i forhold til Norsk Ornitologisk Forening sin formålsparagraf, finner jeg det litt merkelig at rådgiver i Norsk Ornitologisk Forening, Jan Erik Røer, ifølge «Opp», nærmest uten videre bifaller den nye trenden i hekkeområdene her. Ellers vil det være lett å komme i konflikt med naturmangfoldslovens « føre var» prinsipp. Hovedproblemet ville være at trafikken fra safari vil komme i tillegg til ferdselen som allerede er i største laget fra før. De svært mange som ferdes nå er som regel folk med mer eller mindre kunnskap og er på fugletur på egen hånd. Det er vel ikke denne kategorien som ønsker guiding.

Vi må være føre var! Nå må man tenke seg godt om! I hekketiden skulle det aller helst vært ferdselsforbud utenom veiene i noen utvalgte områder. Utviklingen i mange fuglebestander er nedslående, det gjelder ikke bare i fjellet. Det er vår absolutte plikt å ta vare på artsmangfoldet, da må økonomiske interesser som kan skade komme i annen rekke!

Harald Kr. Jære, pensjonist 

Harald Kr. Jære, pensjonist 

På forsiden nå