Debatt

Nordmenn tar med seg farlige bakterier hjem fra ferie i utlandet

Forebygging: Norske myndigheter gir både sikkerhetsråd og anbefaler vaksiner for oss som skal ut og reise. Men ingen snakker om de antibiotikaresistente bakteriene vi kan ta med oss hjem. Her har norske helsemyndigheter en stor jobb å gjøre, skriver innsenderen.   Foto: LISE Åserud, NTB Scanpix

Saken oppdateres.

Sommerferien er for mange ei god anledning til å legge ut på lange reiser. Norske myndigheter gir både sikkerhetsråd og anbefaler vaksiner for oss som skal ut og reise. Men ingen snakker om de antibiotikaresistente bakteriene vi kan ta med oss hjem. Her har norske helsemyndigheter en stor jobb å gjøre.

LES OGSÅ: Norsk baketerieforskning for 22 mill fra EU

For disse bakteriene er en alvorlig trussel mot folkehelsa. At bakterier er antibiotikaresistente betyr at de har utvikla motstand mot flere typer antibiotika som blir brukt for å behandle mennesker og dyr mot sjukdom.Bakteriene kan føre til alvorlige infeksjoner som det er vanskelig å behandle hos sjuke folk, og for å unngå utvikling av disse bakteriene, må vi rett og slett bruke mindre antibiotika og hindre at smitten sprer seg.

Norske myndigheter har verdens mest ambisiøse strategi for å hindre antibiotikaresistente bakterier i svineholdet. Bøndene i Norge jobber godt med smittevern hver dag, av hensyn til folkehelsa. Hver dag jobber vi sammen med veterinærene for å holde antibiotikabruken i landbruket på et minimumsnivå.

LES OGSÅ: Resistent bakterie i dansk svinekjøtt


Siden 90-tallet har bruken av antibiotika i husdyrholdet blitt redusert med 40 prosent, og sammen med Island er vi det landet i Europa som bruker minst antibiotika i matproduksjonen. Nylig leverte ei samla husdyrnæring en handlingsplan for å få ned bruken av antibiotika ytterligere.

Norge er det første landet i verden som har satt seg som mål å holde den antibiotikaresistente bakterien MRSA borte fra svinebesetninger. MRSA er ikke en dyresjukdom, men griser kan være smittebærere av disse bakteriene som altså kan ha svært alvorlige utslag for sjuke mennesker. Funn av smittestoffet i en besetning fører til at bonden må slakte ned dyra og sanere. Det er svært krevende for bonden, men samtidig svært viktig for folkehelsa.Landbruket kan ikke ta dette ansvaret alene. Og jobben vi gjør er fånyttes hvis ikke vi greier å hindre at smitte sprer seg også på andre måter. Fortsatt er det mennesker som er den største smittebæreren av antibiotikaresistente bakteriene, og som tar dem med seg hjem fra reiser i land med langt mindre bevissthet og langt lavere ambisjoner for antibiotikabruk enn det vi har i Norge. Mange er ikke klar over denne trusselen mot folkehelsa. Det oppfordrer jeg norske helsemyndigheter til å gjøre noe med. Vi trenger mer informasjon for å hindre at smitten av antibiotikaresistente bakterier sprer seg.

Resistente gule stafylokokker (MRSA)
 • MRSA er en betegnelse for gule stafylokokker som er motstandsdyktige mot meticillin og en rekke andre andre typer av antibiotika.
 • Stafylokokker er bakterier som finnes naturlig på menneskers hud. Kommer staylokokkene inn i kroppen, kan de føre til infeksjoner. Etterhvert har det utviklet seg stafylokokker som er motstandsdyktige mot antibiotika, og også etterhvert mot spesialpenicillinet meticillin, som ble utviklet for å bekjeme antibiotikaresistente bakterier. Disse kalles MRSA (Meticillin Resistent Stafylokokkus Aureus).
 • Bakterien kan gi hud - og sårinfeksjoner, lungebetennelse, infeksjoner i bein og ledd, blodforgiftning eller andre alvorlige infeksjoner.
 • Bakterien fører som oftest ikke sykdom hos friske mennesker. Alvorlige infeksjoner er sjeldne, men kan oppstå særlig hos personer med svekket helse eller sterkt nedsatt immunforsvar.
 • Fagfolk er enige om at for å begrense andelen MRSA-infeksjoner, er det viktig å bruke antibiotika på riktig måte: bare ved bakteriesmitte, og ikke ved virusinfeksjoner.
 • Kilde: NHI.no/snl.no
Lars Petter Bartnes 
    
      (Foto: Leif Arne Holme)

Lars Petter Bartnes  Foto: Leif Arne Holme

På forsiden nå