Saken oppdateres.

Det siste året har vi fått inntrykk av at det går ganske dårlig på bygda. Ikke bare blir rådhus tømt for folk og lensmannskontor forsvinner. Nav-kontorene legges ned, gårdsbrukene avvikles, bygdefolk blir undertrykt av eliten i byen og ulven lusker rundt hushjørnene. Det sentraliseres og det legges ned, og det er regjeringas skyld.

Når 47 trønderske ordførere selv blir spurt om å vurdere situasjonen i kommunen sin, er tonen en ganske annen. Skal vi ta dem på ordet, så går det så det griner. 77 prosent av ordførerne i Trøndelag sier de har fått det bedre de siste fire årene. Ikke bare er det en tommel opp, det er to tomler opp, jubler Sp-ordfører Ivar Vigdenes i Stjørdal. Kun seks prosent av ordførerne mener de har fått det verre med den blåblå regjeringa. De aller, aller fleste ordførerne i Trøndelag kommer fra Arbeiderpartiet eller Senterpartiet, så de kan i alle fall ikke beskyldes for å løpe regjeringas ærend. Men de er påpasselig med å presisere at dette på ingen måte er regjeringas fortjeneste. De er ikke politikere for ingenting.

LES SAKEN: 47 ordførere: Vi har fått det bedre (PLUSS)

Her kan du lese intervjuene med alle de 47 ordførerne i sin helhet

Samtidig viser ferske tall fra Bygdeforskning at et flertall – både i urbane og landlige strøk – mener utviklingen på hjemstedet går i riktig retning. Og de gode nyhetene sett med bygde-briller stopper ikke der: Et stort flertall mener det er viktig å opprettholde bosetting i distriktene. Så mye som 84 prosent av alle som bor i urbane strøk mener dette er viktig. Kanskje er ikke den såkalte eliten i byene så ille som vi frykter?

LES SAKEN: Utviklingen på hjemstedet går i riktig retning (PLUSS)

Om denne positiviteten ikke harmonerer med det dystre bildet som er skapt i valgkampen, stemmer det i alle fall bedre med inntrykket av regionen. De trønderske ordførerne er optimistiske, fornøyd og stolt av kommunen sin, og det har de all grunn til. Mange utkantkommuner er mer attraktive enn noen gang. Særlig de trønderske kystkommunene er en framvisning i vekst og positiv utvikling. Det er slett ikke den avgrunnsfølelsen en får inntrykk av når en hører den politiske debatten. Det betyr ikke at det ikke er utfordringer. I noen kommuner er folketallsutviklingen bekymringsfull. Kommunikasjonene er for dårlig og det er krevende å levere gode nok tjenester. Mange er avhengig av interkommunalt samarbeid. Akuttberedskap er en øm tå som mange er bekymret for. Det er krevende å levere like god trygghet overalt. Det vil nok enhver regjering få streve med.

Reformer har fått et ufortjent dårlig rykte i denne valgkampen. Senterpartiet flyr høyt på meningsmålingene med sin kritikk av regjeringas reformiver. Både Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti har lagt seg tett på Sp og lovet både reformpause og reversering. Pussig nok. Reformer har alltid vært et honnørord for både Arbeiderpartiet og norsk politikk.

LES KOMMENTAREN: Borgerlig kaos sa du? Ta en titt på det rødgrønne virvaret

Den utskjelte kommunereformen har en større fanklubb enn man skulle tro. Orkdal-ordfører Oddbjørn Bang fra Sp sier at den beste distriktspolitikken utøves i litt større kommuner. Han er ordfører i en av fire kommuner som nå blir nye Orkland kommune. Helt frivillig og uten sverdslag. I mange kommuner ser man et stort behov for å gjøre noe med kommunestrukturen. I dette spørsmålet er senterpartiordførerne vel så pragmatiske som høyreordførere, men de liker ikke å snakke så høyt om det. Da snakker de heller om regjeringas bomskudd, og dem finnes det også nok eksempler på.

Ingen skal ta fra Senterpartiet omsorgen for distriktene, men det slett ikke sikkert de har riktig alle svar på hva som er riktig politikk. Litt mer redelig virkelighetsbeskrivelse hadde vært på sin plass, men det er vel ikke slik man vinner valg.

På forsiden nå