Adresseavisen mener:

Tempoet på Nyhavna må skrus kraftig opp

For snart ett og et halvt år siden vedtok bystyret av Nyhavna skal bli en ny, miljøvennlig bydel med mangfoldig bebyggelse og variert aktivitet. Fortsatt har lite skjedd.

Nyhavna: Plasskrevnde lagerbygninger beslaglegger store, sentrumsnære arealer på Nyhavna. Det må nå bli fortgang i utviklingen av området, mener Adresseavisen. 

Saken oppdateres.

- Vi må få fortgang i arbeidet med havneområdene, var kommunalråd Ingrid Skjøtskifts (H) klare beskjed under tirsdagens formannskapsmøte. Ordfører Rita Ottervik (Ap) sa seg enig i at det går for sakte. Det er lett å være enig med dem begge. Mens Trondheim vokser og nye boliger stadig reiser seg mange kilometer fra sentrum, fortsetter aktiviteten på havneområdene som før.

Særlig Nyhavna er overmoden for boligbygging. En del av virksomheten som foregår der i dag, bør riktignok fortsette, men store lagerbygninger legger beslag på sentrumsnære arealer som det vil være mer effektivt og miljøvennlig å bruke til boliger, kulturaktiviteter og annen næringsvirksomhet. Det haster med å komme i gang med denne byomformingen. Ellers kan byen spre seg utover et stadig større område, noe som ofte fører til at dyrket mark går tapt.

Etter formannskapets vedtak har vi et visst håp om at tempoet vil øke. Politikerne ba rådmannen om snarest å legge frem en sak som skal beskrive hvordan fremdriften kan bli. Formannskapet ba om dette også før jul. Saken er kraftig forsinket.

Vi er klar over at utviklingen av Nyhavna er komplisert, blant annet fordi området er bundet opp i festeavtaler med flere tiårs varighet. De som holder til der i dag, må tilbys andre arealer. Vi har tillit til at rådmannens folk arbeider med saken, men det er nå på høy tid at vi kommer et skritt videre. Første oppgave blir å sørge for at Trondheim får større innflytelse i det interkommunale selskapet Trondheim Havn.

Vi er ellers glad for at vedtakene som ble gjort, understreker at kulturnæringene fortsatt skal få holde til på Nyhavna, og at kommunen skal være en pådriver i utviklingen. Sterk kommunal styring er helt nødvendig hvis vi skal unngå at Nyhavna blir et boligområde der bare de rikeste får råd til å bo. Flere var opptatt av dette under formannskapsmøtet. Vi ser frem til å høre hvilke virkemidler de vil ta i bruk slik at området kan bli en sentrumsnær bydel for alle.

LES OGSÅ ORDFØRERENS KRONIKK: Salget av Nyhavna skal gå til fellesskapet

På forsiden nå