Adresseavisen mener

Dessverre riktig å endre pappapermen

En reduksjon av fedrekvoten er feilslått politikk.

Båndet mellom fedre og barn er viktig, og lengre pappaperm bidrar til å styrke relasjonen på et tidlig tidspunkt.   Foto: Illustrasjonsbilde/NTB Scanpix

Saken oppdateres.

Stortinget hadde ikke før åpnet, før det ble klart at den nye regjeringen går på et nederlag. Under trontaledebatten tirsdag ble det klart at Ap får flertall for sitt forslag om å utvide fedrekvoten fra 10 til 14 uker.

Utvidet pappaperm er en god nyhet. Det betyr at fedre får mer tid sammen med de minste barna. Tid som verken mor eller arbeidsgiver kan ta ifra dem.

Det viser seg nemlig at reduksjon i fedrekvoten er feilslått politikk. Noe av det første Solberg-regjeringen gjorde etter at den tiltrådte i 2013, var å redusere den lovpålagte kvoten fra 14 til 10 uker. De tok til orde for valgfrihet. Hvis pappa ønsker lengre permisjon, kan han ta flere uker fra fellesperioden hvor foreldrene fritt kan velge hvem som skal være hjemme.

Valgfrihet er viktig, og vi støtter tanken om at foreldrene selv tar kloke valg på vegne av familien. Det viser det seg at frihet under ansvar i dette tilfellet slår uheldig ut. I sommer la Nav fram tall som viser at det er drastisk færre menn som tar ut mer enn kvoten som er reservert far.

Betyr denne nedgangen at fedre ikke er så interessert i å være mer hjemme med sin vesle pode? Neppe. Men det krever bevissthet og handlingskraft hos begge foreldre hvis pappa skal ta tid fra fellespotten, en erkjennelse av at pappas tilknytning til babyen er viktig. Trolig er det fortsatt en del mødre som mener at de fortjener det meste av fellespotten, mens fedre ikke ser verdien av å ta opp temaet til debatt. En del menn føler dessuten at de er «uerstattelige» på jobben. På enkelte arbeidsplasser eksisterer det også en uskreven regel om at mannlige ansatte ikke bør ta ut flere uker enn det de har krav på. Selv om det er en fallitterklæring, er en regulering derfor nødvendig inntil det blir mer naturlig for alle menn å være hjemme med barnet.

Det er også en annen side ved ordningen som bør endres for å oppnå mer likestilling. Fortsatt er det slik at barnets far ikke har rett på sine 10 uker med pappaperm hvis mor ikke har opptjent rett til fødselspenger. Retten til permisjon bør skje på grunnlag av egen opptjening – og ikke mors opptjening.

På forsiden nå