Adresseavisen mener:

Politikerne må stoppe forfallet i bryggerekka

Trondheims største turistattraksjon ved siden av Nidarosdomen har stygge sår. Flere av bryggene i Kjøpmannsgata forfaller. Politikerne må nå sørge for at det blir skaffet penger til nødvendig vedlikehold.

Forfall: Huitfeldtbrygga i Kjøpmannsgata 13 trenger 20 millioner kroner for å bli satt i god nok stand. Politikerne må sørge for å få i gang et spleiselag.  Foto: TRYGVE LUNDEMO

Saken oppdateres.

Formannskapet skal tirsdag ta stilling til en rapport om arbeidet med å skape mer liv i bryggene i Kjøpmannsgata. På ett punkt må politikerne være mer offensive enn rådmannens forslag til vedtak legger opp til.

Dette punktet handler om Huitfeldtbrygga i Kjøpmannsgata 13. Den er en av de mest verneverdige av alle bryggene, men den er i elendig forfatning. Sakspapirene viser at den var i så dårlig stand at det var fare for at den kunne skli ut i elva. Heldigvis ble brygga sikret, slik at den nå står relativt trygt.

LES OGSÅ: Politikerne fikk positive signaler fra Riksantikvaren i fjor

Det som hittil er gjort, er likevel bare starten på et omfattende vedlikeholdsarbeid som totalt vil koste rundt 20 millioner kroner. Disse pengene må skaffes fort. Forslaget til vedtak i formannskapet er altfor passivt. Der heter det at «formannskapet ber rådmannen bistå med å søke om finansiering», slik at brygga kan settes i stand. Det er for defensivt. Politikerne må sørge for at det i løpet av kort tid blir skaffet penger til Huitfeldtbrygga. Eieren må selvfølgelig bidra, men et spleiselag må til for at den verneverdige bygningen skal berges. Det er ikke akseptabelt at den blir stående som i dag i lang tid framover.

Bryggerekkas framtid har vært et sentralt tema i flere år. En god del vedlikehold er foretatt, og kommunen arbeider for å skape større aktivitet i bryggene. På lengre sikt er mer aktivitet helt nødvendig for at bygningene skal bli godt tatt vare på. Eierne trenger leieinntekter for å få overskudd til krevende vedlikehold.

LES OGSÅ: Bryggerekka ble «dagens bilde» i National Geographic

Bryggene er opprinnelig bygget for en funksjon som ikke er aktuell i dag. Vernehensyn gjør at det er begrenset hvor mye de kan bygges om. Likevel finnes det flere eksempler på at ulike aktiviteter kan få plass i bryggene. Kommunen kan selv bidra med å flytte kommunale virksomheter dit.

Å investere i bryggerekka vil på sikt bli lønnsomt for Trondheim. Hvis bryggene får mer liv, kan de bli en enda større turistattraksjon. Det vil også gagne resten av Midtbyen.

 
På forsiden nå