Adresseavisen mener:

Vi trenger en ny ruspolitikk

Norsk narkotikapolitikk har ikke vært vellykket. Norge er blant de landene i Europa som har flest overdosedødsfall. Derfor er det gledelig at et flertall på Stortinget nå ønsker en rusreform.

Slutt på straff: Et flertall på Stortinget sørger nå for å avkriminalisere bruk av narkotika.  Foto: NTB Scanpix, NTB scanpix

Saken oppdateres.

Et stort flertall på Stortinget mener norsk narkotikapolitikk bør legges om. Både Ap, Høyre, SV og Venstre står bak et forslag fra helse- og omsorgskomiteen som i korthet går ut på at rusmisbrukere heller skal hjelpes enn straffes.

Hva dette vil føre til i praktisk politikk, gjenstår å se. Selv om Høyre støtter forslaget, er ikke regjeringen forpliktet til å gjøre noe konkret i første omgang. Regjeringspartner Frp er dessuten, i likhet med KrF, imot den nye kursen i narkotikapolitikken som flertallet ønsker.

Likevel har det skjedd en positiv utvikling på dette området. Både Høyre, AP og SV endret partiprogrammenes formuleringer om narkotikapolitikk i vår. Det åpner for endringer på et område der norsk politikk lenge har hengt etter utviklingen.

LES OGSÅ: Helseminister Høie har lenge gått inn for å legge om narkotikapolitikken

Vi mener både hasj, marihuana og selvfølgelig de tyngre narkotiske stoffene fortsatt skal være forbudt. Stortingsflertallet ønsker heller ikke en legalisering, men en avkriminalisering. En reform i den retning er helt opplagt fornuftig. I kampen mot narkotikaproblemene vil man oppnå bedre resultater ved på hjelpe dem som sliter, enn ved å straffe dem. Å sette misbrukere i fengsel, hjelper dem ikke med å bli kvitt avhengigheten.

Mange norske politikere ser nå til Portugal. De avkriminaliserte bruk av alle former for narkotika allerede i 2001, fulgte opp med en rekke andre tiltak og har oppnådd gode resultater. Det er fortsatt forbudt å dyrke, produsere og selge narkotika også i Portugal.

I Norge er det først og fremst hensynet til de tyngste misbrukerne som gjør at vi trenger en annen ruspolitikk. Bruken av tunge narkotiske stoffer som skaper sterk avhengighet og fører til mye kriminalitet, har ikke myndighetene klart å gjøre noe med.

Samfunnets ressurser må derfor brukes på en annen måte enn hittil. Når stortingsflertallet nå justerer kursen, gir det håp om en ny og bedre politikk.

LES OGSÅ LEDEREN: Tiden er overmoden for å reformere ruspolitikken

På forsiden nå