Arbeiderpartiet må lære av sitt «annus horribilis»

To av Trøndelags aller viktigste politikere vakler. Arbeiderpartiet må rydde opp i det som mest av alt ligner en usunn og servil partikultur.

Saken oppdateres.

Av ulike årsaker får krevende år merkelappen «annus horribilis» klistret til seg. Få ganger er det mer treffende enn 2017 har vært for Arbeiderpartiet i Trøndelag. Året sluttet på verst tenkelig vis. Etter flere oppslag i Dagens Næringsliv om nestleder Trond Giskes upassende oppførsel overfor unge kvinner, eskalerte saken da partiet mottok flere varslinger. Trond Giske la seg så flat som en politiker kan gjøre direkte på Dagsrevyen og beklaget sin oppførsel. Partileder Jonas Gahr Støre tok juleferie etter å ha slått fast at tilliten til Giske henger i en tynn tråd. Giske er i dag sykmeldt.

Selv om det har vært stille som graven fra Ap-politikerne i jula, er det ingen grunn til å tro at det skyldes at julefreden har senket seg. Mange er i villrede og gruer for hva som kan komme. Ikke få sitter på gjerdet. Atter andre håper at det hele er en vond drøm som vil gå over. Giskes høye stjerne i deler av partiet kan ikke undervurderes. Men året begynner ikke stort bedre enn det sluttet. 2. januar skal Arbeiderpartiets sentralstyre behandle Giske-saken i et ekstraordinært møte. Uansett utfall blir det en svært vanskelig dag for mange.

Før Giske satte punktum for et krevende år for Ap, har den mye omtalte Kystad-saken rystet det politiske Trøndelag. Det ble i vinter kjent at Rune Olsøs arbeidsgiver Staur fikk utbetalt 2 millioner kroner for bistand fra Ap-toppen til å sikre at grøntområdet Kystad ble boligområde. Adresseavisens avsløringer endte med at Olsø søkte permisjon fra bystyret og trakk seg som leder av Sør-Trøndelag Arbeiderparti. Da var han storfavoritt til å bli den første leder for et samlet Trøndelag, Aps største fylkeslag. Kystad-saken er fortsatt under etterforskning av Økokrim.

Sakene er ulike, men det er lett å se et mønster i hvordan dette er blitt håndtert. I begge tilfellene kan en få inntrykk av at Ap-toppene har fått holde på i fred uten kritikk og innblanding fra sine partifeller. Trond Giske har vært den soleklare ener i Trøndelag, som alle har beundret, kretset rundt og solt seg i glansen av. Spørsmålet er om noen har våget å si fra om uønsket adferd. Er det slik at posisjonen har vært så sterk at omgivelsene har sett gjennom fingrene med dårlig oppførsel? I så fall er det flere enn Giske selv som bør sitte med en dårlig følelse nå.

Rita Ottervik og Trond Giske har vært nære allierte i flere tiår. De har støttet hverandre i kampen for viktige posisjoner og delt makta i Trøndelag mellom seg. Som ordfører viser Ottervik i formannskapet at hun ikke er redd for å kritisere. Hun hudfletter med letthet kommunens egne byråkrater for åpen scene når hun ikke er fornøyd med jobben de har gjort. Hva har hun gjort når det gjelder sine egne? Har hun noen gang sagt fra til Trond Giske om oppførselen hans? Man trenger ikke å ha vært til stede på alle festligheter og nachspiel for å ha snappet opp noen av ryktene som har gått om Aps nestleder. De har versert i årevis og har vært noe folk har snakket om langt utenfor politikken. Har man hatt et langt liv i politikken, må man være både blind og døv for ikke å ha fått med seg noe. Til og med Jonas Gahr Støre innrømmet at han har hørt rykter.

Det vi har sett fra ledende trønderske politikere så langt, har ikke vært tillitvekkende. At man ikke slår hånda av partikolleger som ligger nede, er både prisverdig og sympatisk. Men det er forskjell på å være støttende og å framstå pinlig servil. – Jeg har aldri hørt om noen episoder knyttet til Trond Giske, uttalte fylkesleder Karianne Tung til Adresseavisen. – Trond Giske er en mann som behandler kvinner med respekt, sa stortingsrepresentant Kirsti Leirtrø. Leirtrøs uttalelse kom altså samme dag som Ap sendte ut pressemelding og Giske opptrådte som et menneskelig flatbrød i Dagsrevyen.

Vi husker fra Kystad-saken at støtten til Olsø var like blind fra partikolleger og nære allierte. Å kritisere ham satt utrolig langt inne og Aps egne representanter vegret seg for å anmelde saken, selv etter kommuneadvokatens vurdering. De nære båndene i saken var åpenbare. Arbeiderpartiets gruppeleder Geir Waage er Olsøs nære venn. Waage er dessuten gift med Hanne Moe Bjørnbet, leder i Trondheim Ap og heltidspolitiker på fylket.

Det hele får meg til å tenke på hva som kjennetegner en god venn. Gode venner snakker deg ikke etter munnen, beundrer og følger deg lydig. Gode venner sier ifra når du gjør noe dumt. Bare slik har man mulighet til å forbedre seg. Det er det samme, om det er i vennskap, i arbeidslivet eller i politikken.

En kan si mye bra om Arbeiderpartiet i Trøndelag. Vilje til makt, strategisk tenkning og evne til å gå i flokk for å få mest mulig gjennomslag. Med valgresultat godt oppe på førtitallet, har partiet hatt en nær dominerende posisjon i vår landsdel. I slagskyggen av dette oppleves Ap som hierarkisk, topptungt, maktarrogant og med liten evne til å tenke nytt. Fra utsiden ser det ut som partiet preges av en lydighetskultur der det er lite rom for å si fra og vise uenighet. Makta er fordelt på få hender, og det er tette bånd mellom de mektigste aktørene. Partiet er eksempelvis fullt av dyktige unge politikere som får vist seg altfor lite fram. Der andre ungdomspolitikere ofte er litt plagsomme mygger som biter moderpartiet i leggen, ligner våre lokale AUF-ere tidvis mer på en fanklubb og heiagjeng for partitopper som Giske og Olsø.

Det er gode grunner til å tro at Trøndelags mektigste politikere har fått mer beundring og lydighet enn utfordring og korreksjon av sine egne. Da går det gjerne galt. Det bør være et tankekors for mange i et år hvor ikke bare det meste har gått galt for Arbeiderpartiet, men hvor to av deres aller dyktigste politikere vakler.

 
På forsiden nå